Konto oszczędnościowe za zero złotych

Oferowane przez banki produkty, mimo innych nazw, coraz częściej są do siebie podobne. Nie chodzi już jedynie o różne rodzaje kredytów, ale też o produkty typu konto oszczędnościowe za zero złotych. Wszystko to staje się nie z powodu braku inwencji pracowników działów związanych z nowymi produktami.

Wręcz przeciwnie, ich praca jest tak intensywna, że każdego roku mamy możliwość skorzystania z nowych produktów, często tylko nieco zmienionych. W ten sposób powstało wiele podobnych do siebie produktów, które dają zbliżone efekty.

Konto oszczędnościowe zamiast lokaty

Dziś przyjrzymy się dwóm z nich. Przez bardzo długi czas w naszym kraju coraz większą popularnością cieszyły się lokaty jednodniowe. Ich założeniem było to, że określona kwota pieniędzy oszczędzana tylko przez jeden dzień powiązana była z opcją automatycznego przedłużania takiej lokaty na kolejny dzień. W międzyczasie, po naliczeniu odsetek, były one przelewane na konto bankowe właściciela pieniędzy.

Niezwykła zaletą tego rozwiązania było to, że posiadacze lokat jednodniowych nie płacili podatku od zysków kapitałowych. Wszystko to spowodowane było tym, że odsetki naliczane każdego dnia nie przekraczały kwoty 2,5 złotego co sprawiało, że zaokrąglany podatek (w dół) wynosił dokładnie zero złotych. Lokaty jednodniowe do określonej sumy były więc pozbawione tego podatku i dawały często wyższe zyski niż inne produkty oszczędnościowe oferowane przez banki. Jednak ze względu na zmiany w prawie podatkowym lokaty jednodniowe przestały być już tak atrakcyjne.

Podatek od zysków z konta oszczędnościowego

Podatek od zysków kapitałowych został bowiem zaokrąglany do pełnego jednego grosza w górę co sprawia, że od każdej, nawet najmniejszej kwoty odsetek tenże podatek musi być przez nas zapłacony. Nieco innym produktem bankowym jest konto oszczędnościowe za zero złotych, które zdobywa obecnie coraz większą popularność jak kiedyś lokaty jednodniowe.

Co prawda podatek musimy płacić zawsze, jednak zdecydowana przewaga tego produktu wiąże się z innymi zaletami. Po pierwsze, oprocentowanie jest bardzo zbliżone, czasem nawet wyższe, niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. To sprawia, że konta oszczędnościowe zainteresowały bardzo wiele osób w ostatnim czasie.

Drugi powód to łatwy dostęp do pieniędzy w przypadku gdy mamy konto oszczędnościowe za zero złotych. O ile w przypadku lokat bankowych rozwiązanie umowy wiązać się będzie z utratą całości lub większości naliczonych nam do tej pory odsetek, to w przypadku konta oszczędnościowego tak nie będzie. Odsetki naliczane są nam najczęściej raz w miesiącu, na podstawie obliczonego średniego miesięcznego salda na rachunku oszczędnościowym. Dzięki temu podatek od zysków kapitałowych jest płacony tylko raz w miesiącu. Jednak minusem jest oczywiście to, że nie otrzymujemy odsetek na nasze konto oszczędnościowe za zero złotych „od razu”, a dopiero po jakimś czasie od umieszczenia pieniędzy na koncie.

Czasem może to być kilka dni, innym razem cały miesiąc – w zależności od dnia wpłaty pieniędzy na nasze konto oszczędnościowe. Oba produkty wydają się więc bardzo podobne, jednak mimo wszystko nieco się od siebie różnią. Co ważne, są to bardzo krótkoterminowe produkty oszczędnościowe dające nam szansę na szybkie „wyciągnięcie” z banku potrzebnej nam gotówki.

Konto oszczędnościowe za zero złotych lub lokata jednodniowa powinny być więc integralnym elementem naszego portfela inwestycyjnego, obok bardziej ryzykownych ale potencjalnie zyskowniejszych produktów inwestycyjnych. Jeśli jednak zajdzie potrzeba pilnej wypłaty gotówki – to właśnie te dwa rozwiązania pozwolą nam na pokrycie niespodziewanych wydatków.

Oferty kont oszczędnościowych za zero złotych można znaleźć na naszej stronie poniżej…