Co to kredyt konsolidacyjny? I czy warto go brać?

Konsolidacja kredytów czy pożyczek gotówkowych sposobem na zmniejszenie obciążeń? Tak ale z głową!

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

W uproszczeniu jest to zamiana kilku kredytów czy pożyczek jakie posiadamy w jeden z niższą ratą. Jednak nie wszystko jest takie piękne jak nam się wydaje, bo trzeba dobrze posprawdzać czy czasami wcześniejsza spłata kredytu w jednym banku nie będzie nas więcej kosztować niż cała ta konsolidacja. Najlepiej jest gdy większość pożyczek mamy w jednym banku – wtedy taka konsolidacja kredytów czyli zamiana w jeden to coś co trzeba załatwić!

Niezależnie od zastrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem działających w Polsce banków, dotyczących zbyt liberalnej polityki kredytowej, zwolnił przyrost złych kredytów. W części jest to efekt tak zwanego zafałszowania statystycznego. Przyrasta bowiem liczba złych kredytów, jednak wzrasta ogólna suma pożyczonych pieniędzy, co powoduje utrzymanie się wskaźnika złych długów na bezpiecznym poziomie.

Niespłacone zobowiązanie, to w znacznej mierze długi zaciągnięte przez gospodarstwa domowe. Nie mniej w tym segmencie zaobserwowany został w zeszłym roku spadek przyrostu złych kredytów. Dane z Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w segmencie pożyczek gotówkowych, debetów w koncie i innych tego typu zobowiązań konsumpcyjnych złe kredyty stanowią największy odsetek w stosunku do udzielonych pożyczek.

Co piąty kredyt konsumpcyjny nie jest spłacany na bieżąco

Za złe kredyty uważa się zobowiązania, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc. KNF uważa, że przyczyną takiego stanu są w znacznej części kredyty gotówkowe na oświadczenie. Banki udzielając pożyczek bez wnikliwego sprawdzania osobistych finansów klienta narażają się na tego typu sytuację.

Należy pamiętać jednak, że banki kalkulując kredyty gotówkowe na dowód wliczają potencjalne straty z tytułu złych kredytów w wysokość marży lub oprocentowania. Fakt, że zobowiązanie zostało zaliczone do złego kredytu nie oznacza dla banku realnych strat. Klienci, którzy mają opóźnienia nadal regulują swoje zobowiązania.


Dla większości najlepszym rozwiązaniem jest restrukturyzacja swojego zadłużenia. Klienci podpisujący umowy kredytowe nie zawsze są w stanie dokładnie przewidzieć swą przyszłą sytuację finansową. Bardzo często okazuje się, iż suma rat kredytów staje się zbyt wysoka. Szansą na uregulowanie trudnych zobowiązań staje się kredyt konsolidacyjny gotówkowy.

Dzięki takiemu produktowi, kredytobiorca ma możliwość połączenia kilku kredytów w jeden i wydłużenia okresu spłaty zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą się znacznie zmniejszyć. Pozwala to kredytobiorcy bieżąco regulować swoje zobowiązania i nie psuć swojej historii kredytowej.

A co do najlepszego kredytu konsolidacyjnego to mamy nadzieję że informacje zawarte w naszym serwisie przyczynią się do tego że znajdziecie drodzy Państwo nie tylko najlepszy ale i najtańszy z kredytów który pozwoli wam sporo zaoszczędzić po konsolidacji pożyczek udzielonych nam przez banki.